Вы здесь

Очный факультет: расписание аттестации (28-30 июня 2016)

Аттестация студентов первого, второго и третьего курсов очного факультета Литературного института имени А.М. Горького будет проходить 28, 29 и 30 июня в аудитории №24.


Аттестация студентов 1 курса очного факультета 28 июня 2016 г. (вторник)

Семинар А.Ю. Сегеня - 10 час.
1. Герасимов Е.Г.
2. Гец Н.А.
3. Глебова Д.С.
4. Жабин Н.К.
5. Ивакина П.Л.
6. Коленченко А.Е.
7. Лагранж А.Е.
8. Марков И. В.
9. Петунина А.Е
10. Старчикова Е.С.
11. Щелкова Д.В
12. Филлипова Т.В.
13. Борцов В.С.
14. Быкова М.С.
15. Денисюк Е.
16. Егорова Е.Ю.
17. Савенкова С.В.
18. Стародубцева А.В.
19. Исаев Е.О.
20. Бондарь А.Д.
21. Капотова М.М.
22. Левандовская А.С.
23. Мартынова И.Ю.
24. Неменущая М.А.
25. Тимофеева А.С.
26. Фирсова А.А.
27. Тураева А.А.

Семинар поэзии Г.И. Седых, 12 час.
1. Алиев А.А.
2. Балкова А.В.
3. Галипанова М.Р.
4. Малышев Т.В.
5. Кашина Е.Ю.
6. Найденова Р.Р.
7. Рогожин Н.С.
8. Тестов Д.Ф.
9. Михайлов Д.А.
10. Штыркова Н.А.
11. Чайка М.И.
12. Юхта Д.Д.
13. Перников И.С.
14. Сазонова Е.Ю.
15. Стрелкова К.В.
16. Баженова Д.Д.
17. Шипицина П.И.

Семинар поэзии О.А. Николаевой - 13 час. 30 мин.
1. Бышов С.П.
2. Волков Д.А.
3. Губайдулина З.Ф.
4. Гращенкова Н.В.
5. Горбунова М.А.
6. Дейкун И.Д.
7. Колмакова П.Д.
8. Круглов Я.И.
9. Кукол Ю.О.
10. Кулажина А.О.
11. Куликов Г. А.
12. Манякин Н.С.
13. Петров С.В.
14. Пасынкова А.А.
15. Сысоева А.Ю.
16. Савенко А.В.
17. Тамаглык М.А.
18. Тургенева Ю.С.
19. Фурманов И. А.
20. Чайкова Л.А.
21. Шиляева А.С.
22. Абрамова М.В.
23. Корнилов С.А.
24. Шупляков И. Д.
25. Гришина К.Д.-2 курс
26. Сметанина М.Д.-3 курс

Семинар прозы О.О.Павлова -16 час
1. Амосова Н.В.
2. Богомолова М.П.
3. Виниченко А.Р.
4. Иванова Д.А.
5. Заславская И.Б.
6. Максимова А.С.
7. Малых Е.А.
8. Моисеева С.П.
9. Нестерова Д.А.
10. Радаева А.Ю.
11. Селеверстова А.М.
12. Степанов В.Д.
13. Рыжова Н.П.
14. Травина П.В.
15. Шибаева А.С.
16. Агаркова А.Г.
17. Денисова С.И.
18. Джуган А.В.
19. Загаринская Е.А.
20. Распутина А.А.
21. Рейтер П.А.
22. Чокуа В.Г.
23. Виноградова Т.Е.


Аттестация студентов 2 курса очного факультета 29 июня 2016 г. (среда)

Семинар Е.Ю. Сидорова - 10 час

1. Бубнов Р.С.
2. Иванова А.С.
3. Карпова А.В.
4. Максименко А.С.

Семинар А.А. Михайлова - 11 час.30 мин.
1. Шубко-1 курс
2. Кузнецов Д.А.
3. Карпенко А.К.
4. Кайгородова В.С.
5. Орлова В.В.
6. Пивсаев И.С.
7. Самарин С.И.
8. Хаширова Л.А.
9. Улагашева А.Э.
10. Наумкина П.М.
11. Ирха А.Ю.
12. Мыскин Р.Ю.

Семинар С.С. Арутюнова - 12 час. 15 мин.
1. Архипенко А.А.
2. Багирова К.Г.
3. Горшкова М.Д.
4. Кузьмина М.С.
5. Кобец А.В.
6. Кременова Е.Д.
7. Крисанова А.И.
8. Леонова В.И.
9. Лазарева Д.Д.
10. Показанников Н.К.
11. Силачев Г.Ю.
12. Кожевникова Д.С.
13. Богданова М.В.
14. Дорошенко А.А.
15. Зачесова А.А.

Семинар А.В.Василевского - 13 час 30 мин
1. Еськина Е.Ю.
2. Барбашова А.П.
3. Галкина М.В.
4. Гребенник С.И.
5. Гранкова Е.Ю.
6. Клинова М.Ю.
7. Комиссарова А.С.
8. Очередко А.А.
9. Халилулина А.Г.
10. Юдин Н.А.
11. Дубовенко С.Д.
12. Валдаевская А.Г.
13. Лубнина П.А.
14. Михайлюк И.Д.
15. Алексеев А.В.
16. Косорукова Ю.Ю. - 3 курс
17. Правкина К.С. - 3 курс
18. Тильман К.А. - 3 курс

Семинар О.О. Павлова - 14 час. 30 мин.
1. БрыкановаД.В.
2. Кальжанова М.И.
3. Катичев В.Б.
4. Логунова П.В.
5. Соловьёва П.С.
6. Джеджея В.З.

Семинар А.В. Королёва - 15.00
1. Варзиева Г.А.
2. Гельфанд Я. А.
3. Гареева Г.Р.
4. Грабовский С.А.
5. Гудым А.Ю.
6. Гринкевич Е.А.
7. Кузнецов В.Ю.
8. Кусьнеж А.Д.
9. Кочеткова Е.А.
10. Колоскова П.В.
11. Лебедев А.В.
12. Ушмаева А.С.
13. Малец В.В.
14. Ошейчик Н.В.
15. Ушакова Л.С.
16. Фомичева Е.Д.
17. Звенигородская М.А. - 3 курс


Аттестация студентов 3 курса очного факультета 30 июня (четверг)

Семинар С.С.Агаева - 10 час.
1. Солтыс В.К.
2. Чистякова М.В.
3. Шабалина А.А.
4. Шумилова А.В.
5. Голбан А.В.
6. Ратникова А.Р.
7. Пименова П.А.
8. Итюжева А.А.-2 курс
9. Храмова М.В-2курс
10. Белова Е.М.-2 курс
11. Щеглова Д.А.

Семинар С.Н. Есина – 11 час.
1. Батуренко А.В.
2. Бенсгиер К.
3. Вершинин И.А.
4. Егоркина А.С.
5. Зенкович И.С.
6. Зыбина М.С.
7. Карпенко Д.Р.
8. Козлова Е.М.
9. Комарова П.О.
10. Левков С.Г.
11. Новосёлова Т.С.
12. Гавронская А.В.
13. Парфёнова А.В.
14. Путилова Е.В.
15. Слета А,А.
16. Тарсеева А.А.
17. Цуранова М.И.
18. Чабан Д.С.
19. Шуришков М.Е.
20. Астахова О.С.
21. Миронов В.И.
22. Цымаркина В.В.
23. Дударева А.А.

Семинар прозы А.Е. Рекемчука
1. Бирюкова Д.А.
2. Калёнов Г.С.
3. Калинин А.А.
4. Лихачев Д.А.
5. Варго А.В.
6. Болдырев В.А.
7. Мокрицкая М.М. - 2 курс

Семинар Е.Б. Рейна - 12 час. 30 мин.
1. Белова А.О.
2. Генералова В.В.
3. Железная П.Л.
4. Иванов Н.А.
5. Крынин В.В.
6. Коростелёва К.Б.
7. Кутлуева Н.Р.
8. Пихлакас Г.А.
9. Семянищева Е.А.
10. Сордия В.М.
11. Хаирова М.Р.
12. Кошкина С.М.
13. Силуянова С.И.
14. Лебедева В.В.
15. Гасанов Р.У.

Семинар драматургии В.Ю.Малягина - 13 час. 30 мин.
1. Бадаева Г.Б.- 1 курс
2. Кофанов М.И.1 курс
3. Перебякина Л.А.-1 курс
4. Жуков Д.К.-1 курс
5. Косицына И.К.- 1 курс
6. Березина А.Н.-2 курс
7. Дудина А.С. -2 курс
8. Желтикова А.Г- 3 курс.
9. Каршанова Е.Р.- 3 курс
10. Мироненко А.А.- 3 курс
11. Сно С.Е.- 3 курс
12. Бабушкина П.В.- 3 курс
13. Лапенкова О.Л.- 3 курс

Семинар детской литературы А.П. Торопцева – 14.00
1. Кузнецова П.И.- 1 курс
2. Колупаева Л.Н. – 3 курс
3. Сироткина А.С.- 3 курс
4. Горбатова Ю.А.- 3 курс
5. Черняева А.Л.- 3 курс

Семинар очерка и публицистики Ю.С. Апенченко
1.Рунович М.В.

Семинар поэзии И.И. Ростовцевой
1. Скобелкин И.С.
2. Соколова Е.И.
3. Талагаева К.А.

Семинар критики В.И. Гусева
1. Карасева А.А. (1 курс)
2. Шимко Д.Л. (1 курс)
3. Ковалев А.Е. (1 курс)
4. Изюмова А.В. (2 курс)
5. Бобылева А.А. (2 курс)
6. Дурова С.Н. (2 курс)
7. Муляева В.В. (2 курс)
8. Чулкова К.В. (2 курс)
9. Тинькова Е.Д. (3 курс)