Вы здесь

Очный факультет: списки групп на экзамены (зимняя сессия 2016/2017)

Уважаемые студенты, пожалуйста, найдите свои фамилии в списках и приходите на экзамены строго в свой день.

Переводчики сдают по расписанию переводчиков.


1 группа (первый день)

1. Абдулина А.Р.
2. Абдуллаева Н.М.
3. Абелян В.Г.
4. Аганина К.И.
5. Алиев Р.В.
6. Арангулова Л.А.
7. Байков А.В.
8. Барабанова Н.Е.
9. Беляева А.Д.
10. Бесполов А.А.
11. Блохина А.И.
12. Борисова Е.И.
13. Будник А.О.
14. Булыгина А.М.
15. Виноградская Д.Л.
16. Виниченко А.Р.
17. Вирон Э.В.
18. Воднева А.А.
19. Гаврилина А.М.
20. Глухих А.В.
21. Грибков А.А.
22. Грищенко В.П.
23. Громова А.А.
24. Делиева Я.К.
25. Депутатова-Мирлас И.А.
26. Добровинский С.В.
27. Еремина А.Л.
28. Житник Н.А.
29. Заболотская М.Н.
30. Завьялова П.С.
31. Иванова М.А.
32. Иванова Ю.А.
33. Картавых Е.А.
34. Квитко Е.С.
35. Кинчевская Е.В.
36. Князькова Г.Г.
37. Кузовихина Е.И.
38. Куршева О.А.
39. Лаврова А.О.
40. Лаврова М.С.

2 группа (второй день)

1. Лесовая Е.С.
2. Лукин И.Б.
3. Ляшева А.С.
4. Малышева Е.М.
5. Маркин В.П.
6. Машурова В.Я.
7. Мельников А.В.
8. Меняева М.В.
9. Мишанина Д.А.
10. Мосолова Д.П.
11. Муравьева В.С.
12. Муханов Д.М.
13. Нефёдов А.Э.
14. Никиткова Т.С.
15. Новак А.В.
16. Новикова А.И.
17. Отинова А.А.
18. Охотна Д.В.
19. Петрова А.И.
20. Пилецкий И.В.
21. Редичкина Е.В.
22. Ременникова Я.А.
23. Рыжова Н.Р.
24. Рычагова Ю.Л.
25. Саитова М.Р.
26. Самохина Е.Г.
27. Сизова В.В.
28. Скитяева М.В.
29. Скопина Д.С.
30. Смирнова Л.С.
31. Смирных А.В.
32. Третьякова Д.И.
33. Трубачева Е.Н.
34. Федорова М.Д.
35. Харитонова Е.Н.
36. Хасанова А.Р.
37. Хижняк М.А.
38. Холодилова Д.А.
39. Царионов Э.В.

3 группа (третий день)

1. Черникова А.Д.
2. Чеснокова Е.А.
3. Щербина В.О.
4. Юдина В.М.
5. Яковлева Е.И.
6. Иванова К. Д.
7. Анохина В.А.
8. Галеева Ю.А.
9. Добрыгина М.Э.
10. Елагина А.В.
11. Жуйкова А.Е.
12. Зеленина М.А.
13. Капустинская А.Т.
14. Крылова Е.А.
15. Кузнецова И.А.
16. Кучерявых Д.М.
17. Лысикова А.А.
18. Меркулова И.Н.
19. Молокотина А.А.
20. Мордирос А.А.
21. Николаева В.С.
22. Орехова С.П.
23. Панфилова М.Ю.
24. Печерский М.А.
25. Причина В.А.
26. Русецкая Е.С.
27. Сизова М.А.
28. Солярик А.М.
29. Струнина Е.И.
30. Терехова Д.И.
31. Трембич И.В.
32. Фирсова М.Г.
33. Хараз М.К.
34. Харитонова Д.Д.
35. Хасанов А.Р.
36. Челушкина А.А.
37. Четверикова Ю.И.
38. Шурова Ю.О.
39. Янева А.А.


1 группа (первый день)

1. Алексеев А.В.
2. Архипенко А.А.
3. Багирова К.Г.
4. Барбашова А.П.
5. Белова Е.М.
6. Березина А.Н.
7. Бобылева А.А.
8. Брыкова Д.В.
9. Бубнов Р.С.
10.  Валдаевская А.Г.
11.  Варзиева Г.А.
12.  Галкина М.В.
13.  Гасанов Р.У.
14.  Гареева Г.Р.
15.  Гельфанд Я.А.
16.  Горшкова М.Д.
17.  Грабовский С.А.
18.  Гранкова Е.Ю.
19.  Гребенник С.И.
20.  Гришина К.Д.
21.  Гудым А.Ю.
22.  Джеджея В.З.
23.  Дорошенко А.А.
24.  Дубовенко С.Д.
25.  Дудина А.С.
26.  Дурова С.Н.
27.  Иванова В.С.
28.  Изюмова А.В.
29.  Ирха А.Ю.
30.  Итюжова А.А.
31.  Кайгородова В.С.
32.  Кальжанова М.И.
33.  Карпенко А.К.
34.  Карпова А.В.

2 группа (второй день)

1. Катичев В.Б.
2. Клинова М.Ю.
3. Кобец А.В.
4. Колоскова П.В.
5. Комиссарова А.С.
6. Кочеткова Е.А.
7. Кремёнова Е.Д.
8. Кузнецов В.О.
9. Кузнецов Д.А.
10.  Кузьмина М.С.
11.  Лебедев А.В.
12.  Лебедева В.В.
13.  Леонова В.И.
14.  Логунова П.В.
15.  Лубнина П.А.
16.  Малец В.В.
17.  Михайлюк И.Д.
18.  Мокрицкая М.М.
19.  Муляева В.В.
20.  Мыскин Р.Ю.
21.  Наумкина П.М.
22.  Орлова В.В.
23.  Очередко А.А.
24.  Показанников Н.К.
25.  Поцукайло А.И.
26.  Путилова Е.В.
27.  Самарин С.И.
28.  Улагашева А.Э.
29.  Ушмаева А.С.
30.  Халилулина А.Г.
31.  Хаширова Л.А.
32.  Храмова М.В.
33.  Чулкова К.В.
34.  Щеглова Д.А.
35.  Юдин Н.А.


1 группа (первый день)

1. Астахова О.С.
2. Бабушкина П.В.
3. Батуренко А.В.
4. Белова А.О.
5. Бенсгиер К.
6. Бирюкова Д.А.
7. Болдырев В.А.
8. Варго А.В.
9. Гавронская А.В.
10. Генералова В.В.
11. Голбан А.В.
12. Горбатова Ю.А.
13. Грабовская С.М.
14. Егоркина А.С.
15. Железная П.Л.
16. Желтикова А.Г.
17. Звенигородская М.А.
18. Зенкович И.С.
19. Зыбина М.С.
20. Каленов Г.С.
21. Карпенко Д.Р.
22. Каршанова Е.Р.
23. Козлова Е.М.
24. Колупаева Л.Н.
25. Комарова П.О.
26. Коростелева К.Б.
27. Косорукова Ю.Ю.
28. Крынин В.В.
29. Кутлуева Н.Р.
30. Лапенкова О.Л.
31. Левков С.Г.
32. Лихачев Д.А.
33. Мироненко А.А.
34. Миронов В.И.
35. Парфенова А.В.
36. Пименова П.А.

2 группа (второй день)

1. Правкина К.С.
2. Ратникова А.Р.
3. Рунович М.В.
4. Семянищева Е.А.
5. Силуянова А.И.
6. Сироткина А.С.
7. Слета А.А.
8. Сметанина М.Д.
9. Сно С.Е.
10. Соколова Е.И.
11. Солтыс В.К.
12. Сордия В.М.
13. Талагаева К.А.
14. Тарсеева А.А.
15. Тильман К.А.
16. Тинькова Е.Д.
17. Трушкин Д.С.
18. Хаирова М.Р.
19. Цуранова М.И.
20. Цымаркина В.В.
21. Чабан Д.С.
22. Черняева А.Л.
23. Чистякова М.В.
24. Шабалина А.А.
25. Шумилова А.В.
26. Шуршиков М.Е.
27. Артемьева П.И.
28. Бароян А.А.
29. Басовская Н.Ю.
30. Богданова Я.А.
31. Кравцова Ю.С.
32. Кузьмичева М.Д.
33. Малинина С.А.
34. Пузицкая З.Б.
35. Романова А.Е.
36. Рынкевич С.В.
37. Уманская Н.К.


1 группа (первый день)

1. Айвазян М.С.
2. Алейник А.А.
3. Артамонов В.О.
4. Бадамшина М.М.
5. Баранова А.И.
6. Безызвестных Е.А.
7. Блинова А.Ю.
8. Богатырева К.Р.
9. Бойко Т.С.
10. Боклер А.А.
11. Вотановская Е.А.
12. Гаврилова С.О.
13. Ганошенко М.Е.
14. Горенкова Н.Ю.
15. Горшунова Д.А.
16. Грицаенко Д.В.
17. Денисова Н.М.
18. Дородняя К.В.
19. Жиров И.С.
20. Жихарева К.С.
21. Землянский М.А.
22. Зенчук В.В.
23. Зобнева П.К.
24. Израилян И.С.
25. Имомназаров Х.М.
26. Калинина Д.Ю.
27. Кангелари М.А.
28. Кашапова Г.И.

2 группа (второй день)

29. Кириллов М.В.
30. Клюева Е.П.
31. Коблов К.Д.
32. Колотиевский Д.Ю.
33. Котельникова А.И.
34. Кузьминов В.Э.
35. Лобанов А.О.
36. Ляске Е.Г.
37. Милютина Д.П.
38. Морозова А.И.
39. Мотова А.Г.
40. Ненашева Е.А.
41. Нуднова Е.В.
42. Осипов Г.Г.
43. Петров А.Н.
44. Плужникова А.А.
45. Попова Е.В.
46. Расторгуева М.В.
47. Ребрушкина О.С.
48. Родионов Д.А.
49. Сайко Д.В.
50. Смородина М.В.
51. Уренёв Д.В.
52. Фокеева М.П.
53. Храменкова Е.А.
54. Хрисанова А.П.
55. Чижикова Е.Ю.
56. Щитова В.П.