Очный факультет: списки групп на экзамены

Списки групп на экзаменационной сессии.1 группа 2 группа
1.   Ратникова А.Р. 1.   Астахова О.С.
2.   Рунович М.В. 2.   Бабушкина П.В.
3.   Семянищева Е.А. 3.   Батуренко А.В.
4.   Силуянова А.И. 4.   Белова А.О.
5.   Сироткина А.С. 5.   Бирюкова Д.А.
6.   Слета А.А. 6.   Богомолова-Поляк Н.Р.
7.   Сметанина М.Д. 7.   Болдырев В.А.
8.   Сно С.Е. 8.   Варго А.В.
9.   Соколова Е.И. 9.   Вершинин И.А.
10.   Солтыс В.К. 10.   Гавронская А.В.
11.   Сордия В.М. 11.   Генералова В.В.
12.   Талагаева К.А. 12.   Голбан А.В.
13.   Тарсеева А.А. 13.   Горбатова Ю.А.
14.   Тильман К.А. 14.   Грабовская С.М.
15.   Тинькова Е.Д. 15.   Егоркина А.С.
16.   Трушкин Д.С. 16.   Железная П.Л.
17.   Хаирова М.Р. 17.   Желтикова А.Г.
18.   Цуранова М.И. 18.   Звенигородская М.А.
19.   Цымаркина В.В. 19.   Зенкович И.С.
20.   Чабан Д.С. 20.   Зыбина М.С.
21.   Чистякова М.В. 21.   Каленов Г.С.
22.   Шабалина А.А. 22.   Карпенко Д.Р.
23.   Шумилова А.В. 23.   Каршанова Е.Р.
24.   Шуршиков М.Е. 24.   Козлова Е.М.
25.   Артемьева П.И. 25.   Колупаева Л.Н.
26.   Бароян А.А. 26.   Комарова П.О.
27.   Басовская Н.Ю. 27.   Коростелева К.Б.
28.   Богданова Я.А. 28.   Косорукова Ю.Ю.
29.   Кравцова Ю.С. 29.   Крынин В.В.
30.   Кузьмичева М.Д. 30.   Лапенкова О.Л.
31.   Малинина С.А. 31.   Левков С.Г.
32.   Пузицкая З.Б. 32.   Лихачев Д.А.
33.   Романова А.Е. 33.   Мироненко А.А.
34.   Рынкевич С.В. 34.   Миронов В.И.
35.   Сивак М.В. 35.   Парфенова А.В.
36.   Уманская Н.К. 36.   Пименова П.А.
  37.   Правкина К.С.

 

Список экзаменационных групп 2017/18
(Введение в славянскую филологию)1 группа 2 группа
1.      Левков С.Г. 1.      Астахова О.С.
2.      Лихачев Д.А. 2.      Бабушкина П.В.
3.      Мироненко А.А. 3.      Батуренко А.В.
4.      Миронов В.И. 4.      Белова А.О.
5.      Парфенова А.В. 5.      Бирюкова Д.А.
6.      Пименова П.А. 6.      Богомолова-Поляк Н.Р.
7.      Правкина К.С. 7.      Болдырев В.А.
8.      Ратникова А.Р. 8.      Варго А.В.
9.      Рунович М.В. 9.      Вершинин И.А.
10.   Семянищева Е.А. 10.   Гавронская А.В.
11.   Силуянова А.И. 11.   Генералова В.В.
12.   Сироткина А.С. 12.   Голбан А.В.
13.   Слета А.А. 13.   Горбатова Ю.А.
14.   Сметанина М.Д. 14.   Грабовская С.М.
15.   Сно С.Е. 15.   Егоркина А.С.
16.   Соколова Е.И. 16.   Железная П.Л.
17.   Солтыс В.К. 17.   Желтикова А.Г.
18.   Сордия В.М. 18.   Звенигородская М.А.
19.   Талагаева К.А. 19.   Зенкович И.С.
20.   Тарсеева А.А. 20.   Зыбина М.С.
21.   Тильман К.А. 21.   Каленов Г.С.
22.   Тинькова Е.Д. 22.   Карпенко Д.Р.
23.   Трушкин Д.С. 23.   Каршанова Е.Р.
24.   Хаирова М.Р. 24.   Козлова Е.М.
25.   Цуранова М.И. 25.   Колупаева Л.Н.
26.   Цымаркина В.В. 26.   Комарова П.О.
27.   Чабан Д.С. 27.   Коростелева К.Б.
28.      Чистякова М.В. 28.   Косорукова Ю.Ю.
29.      Шабалина А.А. 29.   Крынин В.В.
30.      Шумилова А.В. 30.   Лапенкова О.Л.
31.      Шуршиков М.Е.  

 
1 группа 2 группа
1.      Агаркова А.Г. 1.      Малых Е.А.
2.      Бадаева Г.Б. 2.      Малышев Т.В.
3.      Балкова А.В. 3.      Манякин И.С.
4.      Богомолова М.П. 4.      Мартынова И.Ю.
5.      Борцов В.С. 5.      Найденова Р.Р.
6.      Бышов С.П. 6.      Неменущая М.А.
7.      Виноградова Т.Е. 7.      Нестерова Д.А.
8.      Галипанова М.Р. 8.      Ошейчик Н.В.
9.      Герасимов Е.Г. 9.      Петров С.В.
10.   Горбунова М.А. 10.   Пешева К.А.
11.   Дейкун И.Д. 11.   Радаева А.Ю.
12.   Денисова С.И. 12.   Рейтер П.А.
13.   Джуган А.В. 13.   Рогожин Н.С.
14.   Егорова Е.Ю. 14.   Рыжова Н.П.
15.   Жабин Н.К. 15.   Савенко А.В.
16.   Жуков Д.К. 16.   Савенкова С.В.
17.   Заславская Е.Б. 17.   Степанов В.Д.
18.   Иванова Д.А. 18.   Тагамлык М.А.
19.   Карасева А.А. 19.   Тестов Д.Ф.
20.   Ковалев А.Е. 20.   Тимофеева А.С.
21.   Коленченко А.Е. 21.   Травина П.В.
22.   Колмакова П.Д. 22.   Трофименко И.С.
23.   Корнилов С.А. 23.   Тураева А.А.
24.   Косицына И.К. 24.   Тургенева Ю.С.
25.   Котикова Е.Д. 25.   Филиппова Т.В.
26.   Кофанов М.И. 26.   Фомичева Е.Д.
27.   Кузнецова П.И. 27.   Фурманов И.А.
28.   Кукол Ю.О. 28.   Чайка М.И.
29.   Кулажина А.О. 29.   Чайкова Л.А.
30.   Куликов Г.А. 30.   Шибаева А.С.
31.   Кусьнеж А.Д. 31.   Шиляева А.С.
32.   Лагранж А.Е. 32.   Штыркова Н.А.
33.   Лазарева Д.Д. 33.   Шупляков И.Д.
34.   Левандовская А.С. 34.   Щелкова Д.В.
35.   Максимова А.С. 35.   Юхта Д.Д.

 1 группа 2 группа
1.      Кузнецов В.О. 1.      Алексеев А.В.
2.      Кузнецов Д.А. 2.      Архипенко А.А.
3.      Кузьмина М.С. 3.      Багирова К.Г.
4.      Лебедев А.В. 4.      Барбашова А.П.
5.      Леонова В.И. 5.      Белова Е.М.
6.      Логунова П.В. 6.      Березина А.Н.
7.      Лубнина П.А. 7.      Бобылева А.А.
8.      Малец В.В. 8.      Брыкова Д.В.
9.      Михайлюк И.Д. 9.      Бубнов Р.С.
10.   Муляева В.В. 10.   Варзиева Г.А.
11.   Мыскин Р.Ю. 11.   Галкина М.В.
12.   Наумкина П.М. 12.   Гасанов Р.У.
13.   Орлова В.В. 13.   Гареева Г.Р.
14.   Очередко А.А. 14.   Гельфанд Я.А.
15.   Показанников Н.К. 15.   Горшкова М.Д.
16.   Путилова Е.В. 16.   Грабовский С.А.
17.   Самарин С.И. 17.   Гранкова Е.Ю.
18.   Улагашева А.Э. 18.   Гребенник С.И.
19.   Ушмаева А.С. 19.   Гришина К.Д.
20.   Халилулина А.Г. 20.   Гудым А.Ю.
21.   Хаширова Л.А. 21.   Джеджея В.З.
22.   Храмова М.В. 22.   Дорошенко А.А.
23.   Чулкова К.В. 23.   Дубовенко С.Д.
24.   Щеглова Д.А. 24.   Дудина А.С.
25.   Юдин Н.А. 25.   Дурова С.Н.
26.   Бровин П.М. 26.   Иванова В.С.
27.   Казарян Л.К. 27.   Изюмова А.В.
28.   Королева М.С. 28.   Ирха А.Ю.
29.   Марголина С.С. 29.   Итюжова А.А.
30.   Нестерова З.А. 30.   Кайгородова В.С.
31.   Никитин М.А. 31.   Калинин А.А.
32.   Новаковская П.Г. 32.   Кальжанова М.И.
33.   Пилипович А.С. 33.   Карпенко А.К.
34.   Показанникова Е.О. 34.   Карпова А.В.
35.   Стрельцова С.Р. 35.   Катичев В.Б.
36.   Уточкина С.А. 36.   Клинова М.Ю.
37.   Царева А.В. 37.   Кобец А.В.
38.   Бондарева В.А. 38.   Ковалев М.А.
39.   Киченко Е.Н. 39.   Колоскова П.В.
40.   Королев А.А. 40.   Комиссарова А.С.
41.   Стороженко Т.И. 41.   Кочеткова Е.А.
  42.   Кремёнова Е.Д.

 
1 группа 2 группа 3 группа
1.            Абрамова Е.А. 1.              Кузьмич А.В. 1.            Хохлова М.М.
2.            Александрова Н.А. 2.              Кукушкина А.В. 2.            Черкасова Я.А.
3.            Алфеева А.С. 3.              Кулакова А.О. 3.            Шарифуллина Э.М.
4.            Бавина П.И. 4.              Лавренова К.С. 4.            Шебеко А.С.
5.            Баранова У.М. 5.              Лавриеня Е.Н. 5.            Шевченко С.Д.
6.            Батрынча Г.А. 6.              Леванов М.А. 6.            Шепелева М.С.
7.            Беличенко А.Д. 7.              Лошакова Е.Н. 7.            Шикин Я.В.
8.            Билык Л.О. 8.              Макаревич Е.Н. 8.            Шилкина Е.А.
9.            Блондина К.А. 9.              Мананникова А.Ю. 9.            Шувалова С.К.
10.         Богомолов Н.В. 10.           Манухина А.А. 10.         Щербанев М.В.
11.         Бондарева П.А. 11.           Машурова В.Я. 11.         Юдинцев А.С.
12.         Бордуновский М.С. 12.           Нелидин А.С. 12.         Ямщиков К.С.
13.         Борисова Е.Ю. 13.           Новосельцева А.О. 13.         Акбулатова Н.Ф.
14.         Вандышева М.А. 14.           Орлова Е.Д. 14.         Алферова В.А.
15.         Варенова Д.С. 15.           Петрова Д.Р. 15.         Бакирова К.Р.
16.         Вахрин А.С. 16.           Пешкова К-К.В. 16.         Бужаева Л.О.
17.         Виселев И.А. 17.           Познанская М.Д. 17.         Гареева Р.З.
18.         Волевач А.А. 18.           Романькова А.А. 18.         Голик Д.А.
19.         Гладкая П.А. 19.           Савельев В.П. 19.         Дуденкова М.О.
20.         Горн А.В. 20.           Санникова В.В. 20.         Зайнетдинов С.З.
21.         Грехова Е.Э. 21.           Сараев А.П. 21.         Зубарева А.В.
22.         Гуслякова Т.А. 22.           Сологубова А.В. 22.         Кладиева М.Д.
23.         Дубровская С.А. 23.           Станкевич А.Е. 23.         Коште В.Э.
24.         Елезов Д.А. 24.           Су Ж.А. 24.         Куркина Д.М.
25.         Ефимов А.Г. 25.           Сулейманова З.Р. 25.         Пак В.А.
26.         Жигурова М.В. 26.           Суркова С.А. 26.         Пахомова В.А.
27.         Забуская Е.В. 27.           Титова А.В. 27.         Перминова А.О.
28.         Иванова А.А. 28.           Третьякова В.В. 28.         Секретарева А.И.
29.         Иродова А.С. 29.           Труфанова М.Н. 29.         Сучихин Д.Ю.
30.         Исаев Е.О. 30.           Ушканов А.В. 30.         Трошагина В.М.
31.         Калашников С.А. 31.           Филистович С.В. 31.         Халиева А.С.
32.         Корнилов Н.А. 32.           Фонарева Е.М. 32.         Чернавина К.Д.
33.         Котлячкова А.А 33.           Харченко А.А. 33.         Шайхитдинова А.Ф.