Очный факультет: списки групп на семинары

Списки групп на семинары.

 
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Гвоздева Т.Б. Кешокова Е.А. Гвоздева Т.Б.
1.      Абрамова Е.А. 1.      Котлячкова А.А. 1.      Золотарева Н.С.
2.      Александрова Н.А. 2.      Кузьмич А.В. 2.      Акбулатова Н.Ф.
3.      Алфеева А.С. 3.      Кукушкина А.В. 3.      Бакирова К.Р.
4.      Бавина П.И. 4.      Кулакова А.О. 4.      Бужаева Л.О.
5.      Баранова У.М. 5.      Лавренова К.С. 5.      Гареева Р.З.
6.      Батрынча Г.А. 6.      Лавриеня Е.Н. 6.      Голик Д.А.
7.      Беличенко А.Д. 7.      Леванов М.А. 7.      Дуденкова М.О.
8.      Билык Л.О. 8.      Лошакова Е.Н. 8.      Зайнетдинов С.З.
9.      Блондина К.А. 9.      Макаревич Е.Н. 9.      Зубарева А.В.
10.   Богомолов Н.В. 10.   Мананникова А.Ю. 10.   Кладиева М.Д.
11.   Бондарева П.А. 11.   Манухина А.А. 11.   Коште В.Э.
12.   Бордуновский М.С. 12.   Машурова В.Я. 12.   Куркина Д.М.
13.   Борисова Е.Ю. 13.   Нелидин А.С. 13.   Пак В.А.
14.   Вандышева М.А. 14.   Новосельцева А.О. 14.   Пахомова В.А.
15.   Варенова Д.С. 15.   Орлова Е.Д. 15.   Перминова А.О.
16.   Вахрин А.С. 16.   Петрова Д.Р. 16.   Секретарева А.И.
17.   Виселев И.А. 17.   Познанская М.Д. 17.   Сучихин Д.Ю.
18.   Волевач А.А. 18.   Романькова А.А. 18.   Трошагина В.М.
19.   Гладкая П.А. 19.   Савельев В.П. 19.   Халиева А.С.
20.   Горн А.В. 20.   Санникова В.В. 20.   Чернавина К.Д.
21.   Грехова Е.Э. 21.   Сараев А.П. 21.   Шайхитдинова А.Ф.
22.   Гуслякова Т.А. 22.   Сологубова А.В.  
23.   Дубровская С.А. 23.   Станкевич А.Е.  
24.   Елезов Д.А. 24.   Сулейманова З.Р.  
25.   Ефимов А.Г. 25.   Титова А.В.  
26.   Жигурова М.В. 26.   Третьякова В.В.  
27.   Забуская Е.В. 27.   Труфанова М.Н.  
28.   Иванова А.А. 28.   Ушканов А.В.  
29.   Иродова А.С. 29.   Филистович С.В.  
30.   Исаев Е.О. 30.   Фонарева Е.М.  
31.   Калашников С.А. 31.   Харченко А.А.  
32.   Корнилов Н.А.    
33.   Су Ж.И.    
34.   Хохлова М.М.    
35.   Черкасова Я.А.    
36.   Шарифуллина Э.М.    
37.   Шебеко А.С.    
38.   Шевченко С.Д.    
39.   Шепелева М.С.    
40.   Шикин Я.В.    
41.   Шилкина Е.А.    
42.   Шувалова С.К.    
43.   Щербанев М.В.    
44.   Юдинцев А.С.    

 
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Кешокова Е.А. Муратова Я.Ю. Попов М.Н.
1.       Лукин И.Б. 1.            Еськина Е.Ю. 1.            Абелян В.Г.
2.       Мосолова Д.П. 2.            Гаврилина А.М. 2.            Аганина К.И.
3.       Отинова А.А. 3.            Глухих А.В. 3.            Арангулова Л.А.
4.       Рыжова Н.Р. 4.            Грибков А.А. 4.            Барабанова Н.Е.
5.       Фирсова А.А. 5.            Ляшева А.С. 5.            Беляева А.Д.
6.       Хасанова А.Р. 6.            Иванова М.А. 6.            Бесполов А.А.
7.       Анохина В.А. 7.            Малышева Е.М. 7.            Блохина А.И.
8.       Галеева Ю.А. 8.            Маркин В.П. 8.            Бондарь А.Д.
9.       Добрыгина М.Э. 9.            Мельников А.В. 9.            Борисова Е.И.
10.    Елагина А.В. 10.         Мишанина Д.А. 10.         Будник А.О.
11.    Ермакова А.И. 11.         Муравьева В.С. 11.         Булыгина А.М.
12.    Зеленина М.А. 12.         Никиткова Т.С. 12.         Виноградская Д.Л.
13.    Капустинская А.Т. 13.         Новак А.В. 13.         Виниченко А.Р.
14.    Кислова Д.А. 14.         Новикова А.И. 14.         Вирон Э.В.
15.    Крылова Е.А. 15.         Охотна Д.В. 15.         Грищенко В.П.
16.    Кузнецова И.А. 16.         Пилецкий И.В. 16.         Громова А.А.
17.    Кучерявых Д.М. 17.         Ременникова Я.А. 17.         Губайдулина З.Ф.
18.    Лысикова А.А. 18.         Рычагова Ю.Л. 18.         Делиева Я.К.
19.    Меркулова И.Н. 19.         Самохина Е.Г. 19.         Депутатова-Мирлас И.А.
20.    Мордирос А.А. 20.         Сизова В.В. 20.         Добровинский С.В.
21.    Николаева В.С. 21.         Скопина Д.С. 21.         Еремина А.Л.
22.    Орехова С.П. 22.         Смирнова Л.С. 22.         Житник Н.А.
23.    Полищук В.О. 23.         Смирных А.В. 23.         Заболотская М.Н.
24.    Причина В.А. 24.         Стародубцева А.В. 24.         Завьялова П.С.
25.    Сизова М.А. 25.         Старчикова Е.С. 25.         Иванова К. Д.
26.    Солярик А.М. 26.         Третьякова Д.И. 26.         Иванова Ю.А.
27.    Терехова Д.И. 27.         Трубачева Е.Н. 27.         Квитко Е.С.
28.    Трембич И.В. 28.         Федорова М.Д. 28.         Кинчевская Е.В.
29.    Фирсова М.Г. 29.         Харлампиева Е.Д. 29.         Князькова Г.Г.
30.    Хараз М.К. 30.         Хвойницкая А.И. 30.         Кузовихина Е.И.
31.    Харитонова Д.Д. 31.         Холодилова Д.А. 31.         Куршева О.А.
32.    Хасанов А.Р. 32.         Царионов Э.В. 32.         Лаврова М.С.
33.    Челушкина А.А. 33.         Черникова А.Д. 33.         Лесовая Е.С.
34.    Четверикова Ю.И. 34.         Щербина В.О. 34.         Моисеева С.П.
35.    Шурова Ю.О. 35.         Юдина В.М. 35.         Тарасова А.В.
36.    Янева А.А. 36.         Яковлева Е.И. 36.         Титова З.В.

 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Попов М.Н. Тарасов Б.Н.
1.      Пасынкова А.А. 1.      Агаркова А.Г.
2.      Петров С.В. 2.      Бадаева Г.Б.
3.      Пешева К.А. 3.      Балкова А.В.
4.      Радаева А.Ю. 4.      Богомолова М.П.
5.      Рейтер П.А. 5.      Борцов В.С.
6.      Рогожин Н.С. 6.      Бышов С.П.
7.      Рыжова Н.П. 7.      Валдаевская А.Г.
8.      Савенко А.В. 8.      Виноградова Т.Е.
9.      Савенкова С.В. 9.      Галипанова М.Р.
10.   Смирнова Е.А. 10.   Герасимов Е.Г.
11.   Степанов В.Д. 11.   Горбунова М.А.
12.   Стрелкова К.В. 12.   Дейкун И.Д.
13.   Сысоева А.О. 13.   Денисова С.И.
14.   Тагамлык М.А. 14.   Джуган А.В.
15.   Тестов Д.Ф. 15.   Егорова Е.Ю.
16.   Тимофеева А.С. 16.   Жабин Н.К.
17.   Травина П.В. 17.   Жуков Д.К.
18.   Трофименко И.С. 18.   Заславская Е.Б.
19.   Тураева А.А. 19.   Иванова Д.А.
20.   Тургенева Ю.С. 20.   Капотова М.М.
21.   Филиппова Т.В. 21.   Карасева А.А.
22.   Фомичева Е.Д. 22.   Ковалев А.Е.
23.   Фурманов И.А. 23.   Коленченко А.Е.
24.   Чайка М.И. 24.   Колмакова П.Д.
25.   Чайкова Л.А. 25.   Корнилов С.А.
26.   Шибаева А.С. 26.   Косицына И.К.
27.   Шиляева А.С. 27.   Котикова Е.Д.
28.   Штыркова Н.А. 28.   Кофанов М.И.
29.   Шупляков И.Д. 29.   Кузнецова П.И.
30.   Щелкова Д.В. 30.   Кукол Ю.О.
31.   Юхта Д.Д. 31.   Кулажина А.О.
32.   Амчиславская О.А. 32.   Куликов Г.А.
33.   Архипцова А.И. 33.   Кусьнеж А.Д.
34.   Борисова Е.Е. 34.   Лагранж А.Е.
35.   Ваганова М.А. 35.   Лазарева Д.Д.
36.   Гермашева Д.С. 36.   Левандовская А.С.
37.   Гречанова А.А. 37.   Максимова А.С.
38.   Дорофеева А.А. 38.   Малых Е.А.
39.   Зверева О.А. 39.   Малышев Т.В.
40.   Куприна А.М. 40.   Манякин И.С.
41.   Перелыгина А.Н. 41.   Мартынова И.Ю.
42.   Ракитянский В.П. 42.   Найденова Р.Р.
43.   Силантьев А.А. 43.   Неменущая М.А.
44.   Скворцова М.Е. 44.   Нестерова Д.А.
45.   Тютькова Л.Н. 45.   Ошейчик Н.В.
46.   Черемисина М.А.  

 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Можаева А.Б. Муратова Я.Ю.
1.            Белова Е.М. 1.      Алексеев А.В.
2.            Березина А.Н. 2.      Архипенко А.А.
3.            Бобылева А.А. 3.      Багирова К.Г.
4.            Брыкова Д.В. 4.      Барбашова А.П.
5.            Бубнов Р.С. 5.      Гребенник С.И.
6.            Варзиева Г.А. 6.      Кремёнова Е.Д.
7.            Галкина М.В. 7.      Кузьмина М.С.
8.            Гасанов Р.У. 8.      Лебедев А.В.
9.            Гареева Г.Р. 9.      Леонова В.И.
10.         Гельфанд Я.А. 10.   Лубнина П.А.
11.         Горшкова М.Д. 11.   Малец В.В.
12.         Грабовский С.А. 12.   Михайлюк И.Д.
13.         Гранкова Е.Ю. 13.   Муляева В.В.
14.         Гришина К.Д. 14.   Мыскин Р.Ю.
15.         Гудым А.Ю. 15.   Наумкина П.М.
16.         Джеджея В.З. 16.   Очередко А.А.
17.         Дорошенко А.А. 17.   Показанников Н.К.
18.         Дубовенко С.Д. 18.   Самарин С.И.
19.         Дудина А.С. 19.   Улагашева А.Э.
20.         Дурова С.Н. 20.   Ушмаева А.С.
21.         Иванова В.С. 21.   Халилулина А.Г.
22.         Изюмова А.В. 22.   Хаширова Л.А.
23.         Ирха А.Ю. 23.   Храмова М.В.
24.         Итюжова А.А. 24.   Чулкова К.В.
25.         Кайгородова В.С. 25.   Щеглова Д.А.
26.         Калинин А.А. 26.   Бровин П.М.
27.         Кальжанова М.И. 27.   Казарян Л.К.
28.         Карпенко А.К. 28.   Королева М.С.
29.         Карпова А.В. 29.   Марголина С.С.
30.         Катичев В.Б. 30.   Нестерова З.А.
31.         Клинова М.Ю. 31.   Никитин М.А.
32.         Кобец А.В. 32.   Новаковская П.Г.
33.         Ковалев М.А. 33.   Пилипович А.С.
34.         Колоскова П.В. 34.   Показанникова Е.О.
35.         Комиссарова А.С. 35.   Стрельцова С.Р.
36.         Кочеткова Е.А. 36.   Уточкина С.А.
37.         Кузнецов В.О. 37.   Царева А.В.
38.         Кузнецов Д.А. 38.   Бондарева В.А.
39.         Логунова П.В. 39.   Киченко Е.Н.
40.         Орлова В.В. 40.   Королев А.А.
41.         Юдин Н.А. 41.   Стороженко Т.И.

 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Можаева А.Б. Казнина О.А.
1.      Астахова О.С. 1.      Правкина К.С.
2.      Бабушкина П.В. 2.      Ратникова А.Р.
3.      Батуренко А.В. 3.      Рунович М.В.
4.      Белова А.О. 4.      Семянищева Е.А.
5.      Бирюкова Д.А. 5.      Силуянова А.И.
6.      Богомолова-Поляк Н.Р. 6.      Сироткина А.С.
7.      Болдырев В.А. 7.      Слета А.А.
8.      Варго А.В. 8.      Сметанина М.Д.
9.      Вершинин И.А. 9.      Сно С.Е.
10.   Гавронская А.В. 10.   Соколова Е.И.
11.   Генералова В.В. 11.   Солтыс В.К.
12.   Голбан А.В. 12.   Сордия В.М.
13.   Горбатова Ю.А. 13.   Талагаева К.А.
14.   Грабовская С.М. 14.   Тарсеева А.А.
15.   Егоркина А.С. 15.   Тильман К.А.
16.   Железная П.Л. 16.   Тинькова Е.Д.
17.   Желтикова А.Г. 17.   Трушкин Д.С.
18.   Звенигородская М.А. 18.   Хаирова М.Р.
19.   Зенкович И.С. 19.   Цуранова М.И.
20.   Зыбина М.С. 20.   Цымаркина В.В.
21.   Каленов Г.С. 21.   Чабан Д.С.
22.   Карпенко Д.Р. 22.   Чистякова М.В.
23.   Каршанова Е.Р. 23.   Шабалина А.А.
24.   Козлова Е.М. 24.   Шумилова А.В.
25.   Колупаева Л.Н. 25.   Шуршиков М.Е.
26.   Комарова П.О. 26.   Артемьева П.И.
27.   Коростелева К.Б. 27.   Бароян А.А.
28.   Косорукова Ю.Ю. 28.   Басовская Н.Ю.
29.   Крынин В.В. 29.   Богданова Я.А.
30.   Лапенкова О.Л. 30.   Кравцова Ю.С.
31.   Левков С.Г. 31.   Кузьмичева М.Д.
32.   Лихачев Д.А. 32.   Малинина С.А.
33.   Мироненко А.А. 33.   Пузицкая З.Б.
34.   Миронов В.И. 34.   Романова А.Е.
35.   Парфенова А.В. 35.   Рынкевич С.В.
36.   Пименова П.А. 36.   Сивак М.В.
  37.   Уманская Н.К.

 

Устное народное творчество
Дмитриевская Л.Н. Карпушкина Л.А. Завгородняя Г.Ю.
1.    Жигурова М.В. 1.      Абрамова Е.А. 1.            Макаревич Е.Н.
2.    Забуская Е.В. 2.      Александрова Н.А. 2.            Мананникова А.Ю.
3.    Иванова А.А. 3.      Алфеева А.С. 3.            Манухина А.А.
4.    Иродова А.С. 4.      Бавина П.И. 4.            Машурова В.Я.
5.    Исаев Е.О. 5.      Баранова У.М. 5.            Нелидин А.С.
6.    Калашников С.А. 6.      Батрынча Г.А. 6.            Новосельцева А.О.
7.    Корнилов Н.А. 7.      Беличенко А.Д. 7.            Орлова Е.Д.
8.    Котлячкова А.А. 8.      Билык Л.О. 8.            Петрова Д.Р.
9.    Кузьмич А.В. 9.      Блондина К.А. 9.            Пешкова К-К.В.
10. Кукушкина А.В. 10.   Богомолов Н.В. 10.         Познанская М.Д.
11. Кулакова А.О. 11.   Бондарева П.А. 11.         Романькова А.А.
12. Лавренова К.С. 12.   Бордуновский М.С. 12.         Савельев В.П.
13. Лавриеня Е.Н. 13.   Борисова Е.Ю. 13.         Санникова В.В.
14. Леванов М.А. 14.   Вандышева М.А. 14.         Сараев А.П.
15. Хохлова М.М. 15.   Варенова Д.С. 15.         Сологубова А.В.
16. Черкасова Я.А. 16.   Вахрин А.С. 16.         Станкевич А.Е.
17. Шарифуллина Э.М. 17.   Виселев И.А. 17.         Су Ж.И.
18. Шебеко А.С. 18.   Волевач А.А. 18.         Сулейманова З.Р.
19. Шевченко С.Д. 19.   Гладкая П.А. 19.         Суркова С.А.
20. Шепелева М.С. 20.   Горн А.В. 20.         Титова А.В.
21. Шикин Я.В. 21.   Грехова Е.Э. 21.         Третьякова В.В.
22. Шилкина Е.А. 22.   Гуслякова Т.А. 22.         Труфанова М.Н.
23. Шувалова С.К. 23.   Дубровская С.А. 23.         Ушканов А.В.
24. Щербанев М.В. 24.   Елезов Д.А. 24.         Филистович С.В.
25. Юдинцев А.С. 25.   Ефимов А.Г. 25.         Фонарева Е.М.
26. Ямщиков К.С. 26.   Лошакова Е.Н. 26.         Харченко А.А.

 
18 век
Васильев С.А. Есаулов И.А. Саленко О.Ю.
1.    Абрамова Е.А. 1.        Котлячкова А.А. 1.      Золотарева Н.С.
2.    Александрова Н.А. 2.        Кузьмич А.В. 2.      Хохлова М.М.
3.    Алфеева А.С. 3.        Кукушкина А.В. 3.      Черкасова Я.А.
4.    Бавина П.И. 4.        Кулакова А.О. 4.      Шарифуллина Э.М.
5.    Баранова У.М. 5.        Лавренова К.С. 5.      Шебеко А.С.
6.    Батрынча Г.А. 6.        Лавриеня Е.Н. 6.      Шевченко С.Д.
7.    Беличенко А.Д. 7.        Леванов М.А. 7.      Шепелева М.С.
8.    Билык Л.О. 8.        Лошакова Е.Н. 8.      Шикин Я.В.
9.    Блондина К.А. 9.        Макаревич Е.Н. 9.      Шилкина Е.А.
10. Богомолов Н.В. 10.     Мананникова А.Ю. 10.   Шувалова С.К.
11. Бондарева П.А. 11.     Манухина А.А. 11.   Щербанев М.В.
12. Бордуновский М.С. 12.     Машурова В.Я. 12.   Юдинцев А.С.
13. Борисова Е.Ю. 13.     Нелидин А.С. 13.   Ямщиков К.С.
14. Вандышева М.А. 14.     Новосельцева А.О. 14.   Акбулатова Н.Ф.
15. Варенова Д.С. 15.     Орлова Е.Д. 15.   Алферова В.А.
16. Вахрин А.С. 16.     Петрова Д.Р. 16.   Бакирова К.Р.
17. Виселев И.А. 17.     Пешкова К-К.В. 17.   Бужаева Л.О.
18. Волевач А.А. 18.     Познанская М.Д. 18.   Гареева Р.З.
19. Гладкая П.А. 19.     Романькова А.А. 19.   Голик Д.А.
20. Горн А.В. 20.     Савельев В.П. 20.   Дуденкова М.О.
21. Грехова Е.Э. 21.     Санникова В.В. 21.   Зайнетдинов С.З.
22. Гуслякова Т.А. 22.     Сараев А.П. 22.   Зубарева А.В.
23. Дубровская С.А. 23.     Сологубова А.В. 23.   Кладиева М.Д.
24. Елезов Д.А. 24.     Станкевич А.Е. 24.   Коште В.Э.
25. Ефимов А.Г. 25.     Су Ж.И. 25.   Куркина Д.М.
26. Жигурова М.В. 26.     Сулейманова З.Р. 26.   Пак В.А.
27. Забуская Е.В. 27.     Суркова С.А. 27.   Пахомова В.А.
28. Иванова А.А. 28.     Титова А.В. 28.   Перминова А.О.
29. Иродова А.С. 29.     Третьякова В.В. 29.   Секретарева А.И.
30. Исаев Е.О. 30.     Труфанова М.Н. 30.   Сучихин Д.Ю.
31. Калашников С.А. 31.     Ушканов А.В. 31.   Трошагина В.М.
32. Корнилов Н.А. 32.     Филистович С.В. 32.   Халиева А.С.
  33.     Фонарева Е.М. 33.   Чернавина К.Д.
  34.     Харченко А.А. 34.   Шайхитдинова А.Ф.

 
19 век (2 ч.)
Карпушкина Л.А. Завгородняя Г.Ю. Саленко О.Ю.
1.        Абелян В.Г. 1.      Блохина А.И. 1.      Гаврилина А.М.
2.        Аганина К.И. 2.      Завьялова П.С. 2.      Грибков А.А.
3.        Арангулова Л.А. 3.      Куршева О.А. 3.      Мосолова Д.П.
4.        Барабанова Н.Е. 4.      Ляшева А.С. 4.      Рыжова Н.Р.
5.        Беляева А.Д. 5.      Малышева Е.М. 5.      Фирсова А.А.
6.        Бесполов А.А. 6.      Маркин В.П. 6.      Хасанова А.Р.
7.        Бондарь А.Д. 7.      Мельников А.В. 7.      Анохина В.А.
8.        Борисова Е.И. 8.      Мишанина Д.А. 8.      Галеева Ю.А.
9.        Будник А.О. 9.     Моисеева С.П. 9.      Добрыгина М.Э.
10.     Булыгина А.М. 10.   Муравьева В.С. 10.   Елагина А.В.
11.     Виноградская Д.Л. 11.   Никиткова Т.С. 11.   Ермакова А.И.
12.     Виниченко А.Р. 12.   Новак А.В. 12.   Зеленина М.А.
13.     Вирон Э.В. 13.   Новикова А.И. 13.   Капустинская А.Т.
14.     Глухих А.В. 14.   Отинова А.А. 14.   Кислова Д.А.
15.     Грищенко В.П. 15.   Охотна Д.В. 15.   Крылова Е.А.
16.     Громова А.А. 16.   Пилецкий И.В. 16.   Кузнецова И.А.
17.     Губайдулина З.Ф. 17.   Ременникова Я.А. 17.   Кучерявых Д.М.
18.     Делиева Я.К. 18.   Рычагова Ю.Л. 18.   Лысикова А.А.
19.     Депутатова-Мирлас И.А. 19.   Самохина Е.Г. 19.   Меркулова И.Н.
20.     Добровинский С.В. 20.   Сизова В.В. 20.   Мордирос А.А.
21.     Еремина А.Л. 21.   Скопина Д.С. 21.   Николаева В.С.
22.     Еськина Е.Ю. 22.   Смирнова Л.С. 22.   Орехова С.П.
23.     Житник Н.А. 23.   Смирных А.В. 23.   Полищук В.О.
24.     Заболотская М.Н. 24.   Стародубцева А.В. 24.   Причина В.А.
25.     Иванова К. Д. 25.   Старчикова Е.С. 25.   Сизова М.А.
26.     Иванова М.А. 26.   Титова З.В. 26.   Солярик А.М.
27.     Иванова Ю.А. 27.   Третьякова Д.И. 27.   Терехова Д.И.
28.     Квитко Е.С. 28.   Трубачева Е.Н. 28.   Трембич И.В.
29.     Кинчевская Е.В. 29.   Федорова М.Д. 29.   Фирсова М.Г.
30.     Князькова Г.Г. 30.   Харлампиева Е.Д. 30.   Хараз М.К.
31.     Кузовихина Е.И. 31.   Хвойницкая А.И. 31.   Харитонова Д.Д.
32.     Лаврова М.С. 32.   Холодилова Д.А. 32.   Хасанов А.Р.
33.     Лесовая Е.С. 33.   Царионов Э.В. 33.   Челушкина А.А.
34.     Лукин И.Б. 34.   Черникова А.Д. 34.   Четверикова Ю.И.
35.     Тарасова А.В. 35.   Щербина В.О. 35.   Шурова Ю.О.
  36.   Юдина В.М. 36.   Янева А.А.
  37.   Яковлева Е.И.  

 


История русской литературыКожухаров Р.Р. Панфилов А.М.
1.      Алексеев А.В. 1.      Кальжанова М.И.
2.      Архипенко А.А. 2.      Кочеткова Е.А.
3.      Багирова К.Г. 3.      Кремёнова Е.Д.
4.      Барбашова А.П. 4.      Кузнецов В.О.
5.      Белова Е.М. 5.      Кузнецов Д.А.
6.      Березина А.Н. 6.      Кузьмина М.С.
7.      Бобылева А.А. 7.      Лебедев А.В.
8.      Брыкова Д.В. 8.      Леонова В.И.
9.      Бубнов Р.С. 9.      Логунова П.В.
10.   Варзиева Г.А. 10.   Лубнина П.А.
11.   Галкина М.В. 11.   Малец В.В.
12.   Гасанов Р.У. 12.   Михайлюк И.Д.
13.   Гареева Г.Р. 13.   Муляева В.В.
14.   Гельфанд Я.А. 14.   Мыскин Р.Ю.
15.   Горшкова М.Д. 15.   Наумкина П.М.
16.   Грабовский С.А. 16.   Очередко А.А.
17.   Гранкова Е.Ю. 17.   Показанников Н.К.
18.   Гребенник С.И. 18.   Самарин С.И.
19.   Гришина К.Д. 19.   Ушмаева А.С.
20.   Гудым А.Ю. 20.   Халилулина А.Г.
21.   Джеджея В.З. 21.   Хаширова Л.А.
22.   Дорошенко А.А. 22.   Храмова М.В.
23.   Дубовенко С.Д. 23.   Чулкова К.В.
24.   Дудина А.С. 24.   Щеглова Д.А.
25.   Дурова С.Н. 25.   Юдин Н.А.
26.   Иванова В.С. 26.   Бровин П.М.
27.   Изюмова А.В. 27.   Казарян Л.К.
28.   Ирха А.Ю. 28.   Королева М.С.
29.   Итюжова А.А. 29.   Марголина С.С.
30.   Кайгородова В.С. 30.   Нестерова З.А.
31.   Калинин А.А. 31.   Никитин М.А.
32.   Карпенко А.К. 32.   Новаковская П.Г.
33.   Карпова А.В. 33.   Пилипович А.С.
34.   Катичев В.Б. 34.   Показанникова Е.О.
35.   Клинова М.Ю. 35.   Стрельцова С.Р.
36.   Кобец А.В. 36.   Уточкина С.А.
37.   Ковалев М.А. 37.   Царева А.В.
38.   Колоскова П.В. 38.   Бондарева В.А.
39.   Комиссарова А.С. 39.   Киченко Е.Н.
40.   Орлова В.В. 40.   Королев А.А.
41.   Улагашева А.Э. 41.   Стороженко Т.И.

 Смирнов В.П. Федякин С.Р.
1.      Агаркова А.Г. 1.      Пасынкова А.А.
2.      Бадаева Г.Б. 2.      Петров С.В.
3.      Балкова А.В. 3.      Пешева К.А.
4.      Богомолова М.П. 4.      Радаева А.Ю.
5.      Борцов В.С. 5.      Рейтер П.А.
6.      Бышов С.П. 6.      Рогожин Н.С.
7.      Валдаевская А.Г. 7.      Рыжова Н.П.
8.      Виноградова Т.Е. 8.      Савенко А.В.
9.      Галипанова М.Р. 9.      Савенкова С.В.
10.   Герасимов Е.Г. 10.   Смирнова Е.А.
11.   Горбунова М.А. 11.   Степанов В.Д.
12.   Дейкун И.Д. 12.   Стрелкова К.В.
13.   Денисова С.И. 13.   Сысоева А.О.
14.   Джуган А.В. 14.   Тагамлык М.А.
15.   Егорова Е.Ю. 15.   Тестов Д.Ф.
16.   Жабин Н.К. 16.   Тимофеева А.С.
17.   Жуков Д.К. 17.   Травина П.В.
18.   Заславская Е.Б. 18.   Трофименко И.С.
19.   Иванова Д.А. 19.   Тураева А.А.
20.   Капотова М.М. 20.   Тургенева Ю.С.
21.   Карасева А.А. 21.   Филиппова Т.В.
22.   Ковалев А.Е. 22.   Фомичева Е.Д.
23.   Коленченко А.Е. 23.   Фурманов И.А.
24.   Колмакова П.Д. 24.   Чайка М.И.
25.   Корнилов С.А. 25.   Чайкова Л.А.
26.   Косицына И.К. 26.   Шибаева А.С.
27.   Котикова Е.Д. 27.   Шиляева А.С.
28.   Кофанов М.И. 28.   Штыркова Н.А.
29.   Кузнецова П.И. 29.   Шупляков И.Д.
30.   Кукол Ю.О. 30.   Щелкова Д.В.
31.   Кулажина А.О. 31.   Юхта Д.Д.
32.   Куликов Г.А. 32.   Амчиславская О.А.
33.   Кусьнеж А.Д. 33.   Архипцова А.И.
34.   Лагранж А.Е. 34.   Борисова Е.Е.
35.   Лазарева Д.Д. 35.   Ваганова М.А.
36.   Левандовская А.С. 36.   Гермашева Д.С.
37.   Максимова А.С. 37.   Гречанова А.А.
38.   Малых Е.А. 38.   Дорофеева А.А.
39.   Малышев Т.В. 39.   Зверева О.А.
40.   Манякин И.С. 40.   Куприна А.М.
41.   Мартынова И.Ю. 41.   Перелыгина А.Н.
42.   Найденова Р.Р. 42.   Ракитянский В.П.
43.   Неменущая М.А. 43.   Силантьев А.А.
44.   Нестерова Д.А. 44.   Скворцова М.Е.
45.   Ошейчик Н.В. 45.   Тютькова Л.Н.
  46.   Черемисина М.А.

 Антонова Е.В. Федякин С.Р.
1.      Астахова О.С. 1.      Правкина К.С.
2.      Бабушкина П.В. 2.      Ратникова А.Р.
3.      Батуренко А.В. 3.      Рунович М.В.
4.      Белова А.О. 4.      Семянищева Е.А.
5.      Бирюкова Д.А. 5.      Силуянова А.И.
6.      Богомолова-Поляк Н.Р. 6.      Сироткина А.С.
7.      Болдырев В.А. 7.      Слета А.А.
8.      Варго А.В. 8.      Сметанина М.Д.
9.      Вершинин И.А. 9.      Сно С.Е.
10.   Гавронская А.В. 10.   Соколова Е.И.
11.   Генералова В.В. 11.   Солтыс В.К.
12.   Голбан А.В. 12.   Сордия В.М.
13.   Горбатова Ю.А. 13.   Талагаева К.А.
14.   Грабовская С.М. 14.   Тарсеева А.А.
15.   Егоркина А.С. 15.   Тильман К.А.
16.   Железная П.Л. 16.   Тинькова Е.Д.
17.   Желтикова А.Г. 17.   Трушкин Д.С.
18.   Звенигородская М.А. 18.   Хаирова М.Р.
19.   Зенкович И.С. 19.   Цуранова М.И.
20.   Зыбина М.С. 20.   Цымаркина В.В.
21.   Каленов Г.С. 21.   Чабан Д.С.
22.   Карпенко Д.Р. 22.   Чистякова М.В.
23.   Каршанова Е.Р. 23.   Шабалина А.А.
24.   Козлова Е.М. 24.   Шумилова А.В.
25.   Колупаева Л.Н. 25.   Шуршиков М.Е.
26.   Комарова П.О. 26.   Артемьева П.И.
27.   Коростелева К.Б. 27.   Бароян А.А.
28.   Косорукова Ю.Ю. 28.   Басовская Н.Ю.
29.   Крынин В.В. 29.   Богданова Я.А.
30.   Лапенкова О.Л. 30.   Кравцова Ю.С.
31.   Левков С.Г. 31.   Кузьмичева М.Д.
32.   Лихачев Д.А. 32.   Малинина С.А.
33.   Мироненко А.А. 33.   Пузицкая З.Б.
34.   Миронов В.И. 34.   Романова А.Е.
35.   Парфенова А.В. 35.   Рынкевич С.В.
36.   Пименова П.А. 36.   Сивак М.В.
  37.   Уманская Н.К.

 Дьячкова Е.В. Дмитренко С.Ф.
1.      Абрамова Е.А. 1.      Лошакова Е.Н.
2.      Александрова Н.А. 2.      Макаревич Е.Н.
3.      Алфеева А.С. 3.      Мананникова А.Ю.
4.      Бавина П.И. 4.      Манухина А.А.
5.      Баранова У.М. 5.      Машурова В.Я.
6.      Батрынча Г.А. 6.      Нелидин А.С.
7.      Беличенко А.Д. 7.      Новосельцева А.О.
8.      Билык Л.О. 8.      Орлова Е.Д.
9.      Блондина К.А. 9.      Петрова Д.Р.
10.   Богомолов Н.В. 10.   Пешкова К-К.В.
11.   Бондарева П.А. 11.   Познанская М.Д.
12.   Бордуновский М.С. 12.   Романькова А.А.
13.   Борисова Е.Ю. 13.   Савельев В.П.
14.   Вандышева М.А. 14.   Санникова В.В.
15.   Варенова Д.С. 15.   Сараев А.П.
16.   Вахрин А.С. 16.   Сологубова А.В.
17.   Виселев И.А. 17.   Станкевич А.Е.
18.   Волевач А.А. 18.   Су Ж.И.
19.   Гладкая П.А. 19.   Сулейманова З.Р.
20.   Горн А.В. 20.   Суркова С.А.
21.   Грехова Е.Э. 21.   Титова А.В.
22.   Гуслякова Т.А. 22.   Третьякова В.В.
23.   Дубровская С.А. 23.   Труфанова М.Н.
24.   Елезов Д.А. 24.   Ушканов А.В.
25.   Ефимов А.Г. 25.   Филистович С.В.
26.   Жигурова М.В. 26.   Фонарева Е.М.
27.   Забуская Е.В. 27.   Харченко А.А.
28.   Иванова А.А. 28.   Хохлова М.М.
29.   Иродова А.С. 29.   Черкасова Я.А.
30.   Исаев Е.О. 30.   Шарифуллина Э.М.
31.   Калашников С.А. 31.   Шебеко А.С.
32.   Корнилов Н.А. 32.   Шевченко С.Д.
33.   Котлячкова А.А. 33.   Шепелева М.С.
34.   Кузьмич А.В. 34.   Шикин Я.В.
35.   Кукушкина А.В. 35.   Шилкина Е.А.
36.   Кулакова А.О. 36.   Шувалова С.К.
37.   Лавренова К.С. 37.   Щербанев М.В.
38.   Лавриеня Е.Н. 38.   Юдинцев А.С.
39.   Леванов М.А. 39.   Ямщиков К.С.

 
Болычев И.И. Кожухаров Р.Р. Панфилов А.М.
1.      Абрамова Е.А. 1.      Ефимов А.Г. 1.      Познанская М.Д.
2.      Александрова Н.А. 2.      Жигурова М.В. 2.      Романькова А.А.
3.      Алфеева А.С. 3.      Забуская Е.В. 3.      Савельев В.П.
4.      Бавина П.И. 4.      Иванова А.А. 4.      Санникова В.В.
5.      Баранова У.М. 5.      Иродова А.С. 5.      Сараев А.П.
6.      Батрынча Г.А. 6.      Исаев Е.О. 6.      Сологубова А.В.
7.      Беличенко А.Д. 7.      Калашников С.А. 7.      Станкевич А.Е.
8.      Билык Л.О. 8.      Корнилов Н.А. 8.      Су Ж.И.
9.      Блондина К.А. 9.      Котлячкова А.А. 9.      Сулейманова З.Р.
10.   Богомолов Н.В. 10.   Кузьмич А.В. 10.   Суркова С.А.
11.   Бондарева П.А. 11.   Кукушкина А.В. 11.   Титова А.В.
12.   Бордуновский М.С. 12.   Кулакова А.О. 12.   Третьякова В.В.
13.   Борисова Е.Ю. 13.   Лавренова К.С. 13.   Труфанова М.Н.
14.   Вандышева М.А. 14.   Лавриеня Е.Н. 14.   Ушканов А.В.
15.   Варенова Д.С. 15.   Леванов М.А. 15.   Филистович С.В.
16.   Вахрин А.С. 16.   Лошакова Е.Н. 16.   Фонарева Е.М.
17.   Виселев И.А. 17.   Макаревич Е.Н. 17.   Харченко А.А.
18.   Волевач А.А. 18.   Мананникова А.Ю. 18.   Хохлова М.М.
19.   Гладкая П.А. 19.   Манухина А.А. 19.   Черкасова Я.А.
20.   Горн А.В. 20.   Машурова В.Я. 20.   Шарифуллина Э.М.
21.   Грехова Е.Э. 21.   Нелидин А.С. 21.   Шебеко А.С.
22.   Гуслякова Т.А. 22.   Новосельцева А.О. 22.   Шевченко С.Д.
23.   Дубровская С.А. 23.   Орлова Е.Д. 23.   Шепелева М.С.
24.   Елезов Д.А. 24.   Петрова Д.Р. 24.   Шикин Я.В.
25.   Шувалова С.К. 25.   Пешкова К-К.В. 25.   Шилкина Е.А.
26.   Щербанев М.В. 26.   Юдинцев А.С. 26.   Ямщиков К.С.

 
Дмитренко С.Ф. Кожухаров Р.Р. Болычев И.И.
1.      Завьялова П.С. 1.      Аганина К.И. 1.      Абелян В.Г.
2.      Иванова К. Д. 2.      Арангулова Л.А. 2.      Виноградская Д.Л.
3.      Иванова М.А. 3.      Барабанова Н.Е. 3.      Еськина Е.Ю.
4.      Иванова Ю.А. 4.      Беляева А.Д. 4.      Заболотская М.Н.
5.      Квитко Е.С. 5.      Бесполов А.А. 5.      Кинчевская Е.В.
6.      Князькова Г.Г. 6.      Блохина А.И. 6.     Моисеева С.П.
7.      Кузовихина Е.И. 7.      Бондарь А.Д. 7.      Отинова А.А.
8.      Куршева О.А. 8.      Борисова Е.И. 8.      Охотна Д.В.
9.      Лаврова М.С. 9.      Будник А.О. 9.      Пилецкий И.В.
10.   Лесовая Е.С. 10.   Булыгина А.М. 10.   Ременникова Я.А.
11.   Лукин И.Б. 11.  Виниченко А.Р. 11.   Рыжова Н.Р.
12.   Ляшева А.С. 12.   Вирон Э.В. 12.   Рычагова Ю.Л.
13.   Малышева Е.М. 13.   Гаврилина А.М. 13.   Самохина Е.Г.
14.   Маркин В.П. 14.   Глухих А.В. 14.   Сизова В.В.
15.   Мельников А.В. 15.   Грибков А.А. 15.   Скопина Д.С.
16.   Мишанина Д.А. 16.   Грищенко В.П. 16.   Смирнова Л.С.
17.   Мосолова Д.П. 17.   Громова А.А. 17.   Смирных А.В.
18.   Муравьева В.С. 18.   Губайдулина З.Ф. 18.   Третьякова Д.И.
19.   Никиткова Т.С. 19.   Делиева Я.К. 19.   Трубачева Е.Н.
20.   Новак А.В. 20.   Депутатова-Мирлас И.А. 20.   Федорова М.Д.
21.   Новикова А.И. 21.   Добровинский С.В. 21.   Харлампиева Е.Д.
22.   Стародубцева А.В. 22.   Еремина А.Л. 22.   Хасанова А.Р.
23.   Старчикова Е.С. 23.   Житник Н.А. 23.   Хвойницкая А.И.
24.   Фирсова А.А. 24.   Тарасова А.В. 24.   Холодилова Д.А.
  25.   Титова З.В. 25.   Царионов Э.В.
    26.   Черникова А.Д.
    27.   Щербина В.О.
    28.   Юдина В.М.
    29.   Яковлева Е.И.

 
Болычев И.И. Кожухаров Р.Р. Панфилов А.М.
1.      Валдаевская А.Г. 1.      Агаркова А.Г. 1.      Виноградова Т.Е.
2.      Заславская Е.Б. 2.      Бадаева Г.Б. 2.      Коленченко А.Е.
3.      Иванова Д.А. 3.      Балкова А.В. 3.      Лазарева Д.Д.
4.      Капотова М.М. 4.      Богомолова М.П. 4.      Петров С.В.
5.      Карасева А.А. 5.      Борцов В.С. 5.      Радаева А.Ю.
6.      Ковалев А.Е. 6.      Бышов С.П. 6.      Рейтер П.А.
7.      Колмакова П.Д. 7.      Галипанова М.Р. 7.      Рогожин Н.С.
8.      Корнилов С.А. 8.      Герасимов Е.Г. 8.      Рыжова Н.П.
9.      Косицына И.К. 9.      Горбунова М.А. 9.      Савенко А.В.
10.   Кофанов М.И. 10.   Дейкун И.Д. 10.   Савенкова С.В.
11.   Кузнецова П.И. 11.   Денисова С.И. 11.   Степанов В.Д.
12.   Кукол Ю.О. 12.   Джуган А.В. 12.   Стрелкова К.В.
13.   Кулажина А.О. 13.   Егорова Е.Ю. 13.   Сысоева А.О.
14.   Куликов Г.А. 14.   Жабин Н.К. 14.   Тагамлык М.А.
15.   Кусьнеж А.Д. 15.   Жуков Д.К. 15.   Тестов Д.Ф.
16.   Лагранж А.Е. 16.   Котикова Е.Д. 16.   Тимофеева А.С.
17.   Левандовская А.С. 17.   Ошейчик Н.В. 17.   Травина П.В.
18.   Максимова А.С. 18.   Пешева К.А. 18.   Трофименко И.С.
19.   Малых Е.А. 19.   Фомичева Е.Д. 19.   Тураева А.А.
20.   Малышев Т.В.   20.   Тургенева Ю.С.
21.   Манякин И.С.   21.   Филиппова Т.В.
22.   Мартынова И.Ю.   22.   Фурманов И.А.
23.   Найденова Р.Р.   23.   Чайка М.И.
24.   Неменущая М.А.   24.   Чайкова Л.А.
25.   Нестерова Д.А.   25.   Шибаева А.С.
26.   Пасынкова А.А.   26.   Шиляева А.С.
    27.   Штыркова Н.А.
    28.   Шупляков И.Д.
    29.   Щелкова Д.В.
    30.   Юхта Д.Д.

 

Современный русский литературный язык
Альбрехт Ф.Б. Ткаченко О.Ю. Шитькова М.М.
1.      Депутатова-Мирлас И.А. 1.    Губайдулина З.Ф. 1.        Абелян В.Г.
2.      Еськина Е.Ю. 2.    Моисеева С.П. 2.        Аганина К.И.
3.      Завьялова П.С. 3.    Отинова А.А. 3.        Арангулова Л.А.
4.      Иванова К. Д. 4.    Охотна Д.В. 4.        Барабанова Н.Е.
5.      Иванова М.А. 5.    Пилецкий И.В. 5.        Беляева А.Д.
6.      Иванова Ю.А. 6.    Ременникова Я.А. 6.        Бесполов А.А.
7.      Квитко Е.С. 7.    Рыжова Н.Р. 7.        Блохина А.И.
8.      Кинчевская Е.В. 8.    Рычагова Ю.Л. 8.        Бондарь А.Д.
9.      Князькова Г.Г. 9.    Самохина Е.Г. 9.        Борисова Е.И.
10.   Кузовихина Е.И. 10. Сизова В.В. 10.     Будник А.О.
11.   Куршева О.А. 11. Скопина Д.С. 11.     Булыгина А.М.
12.   Лаврова М.С. 12. Смирнова Л.С. 12.     Виноградская Д.Л.
13.   Лесовая Е.С. 13. Смирных А.В. 13.     Виниченко А.Р.
14.   Лукин И.Б. 14. Старчикова Е.С. 14.     Вирон Э.В.
15.   Ляшева А.С. 15. Тарасова А.В. 15.     Гаврилина А.М.
16.   Малышева Е.М. 16. Третьякова Д.И. 16.     Глухих А.В.
17.   Маркин В.П. 17. Трубачева Е.Н. 17.     Грибков А.А.
18.   Мельников А.В. 18. Федорова М.Д. 18.     Грищенко В.П.
19.   Мишанина Д.А. 19. Харлампиева Е.Д. 19.     Громова А.А.
20.   Мосолова Д.П. 20. Хасанова А.Р. 20.     Делиева Я.К.
21.   Муравьева В.С. 21. Хвойницкая А.И. 21.     Добровинский С.В.
22.   Никиткова Т.С. 22. Холодилова Д.А. 22.     Еремина А.Л.
23.   Новак А.В. 23. Царионов Э.В. 23.     Житник Н.А.
24.   Новикова А.И. 24. Черникова А.Д. 24.     Заболотская М.Н.
25.   Стародубцева А.В. 25. Щербина В.О.  
26.   Титова З.В. 26. Юдина В.М.  
  27. Яковлева Е.И.  
  28. Фирсова А.А.  

 
Современный русский литературный язык
Шитькова М.М. Ткачено О.Ю. Лилеева Е.Л.
1.      Заславская Е.Б. 1.      Балкова А.В. 1.      Агаркова А.Г.
2.      Иванова Д.А. 2.      Джуган А.В. 2.      Бадаева Г.Б.
3.      Капотова М.М. 3.      Карасева А.А. 3.      Богомолова М.П.
4.      Ковалев А.Е. 4.      Лазарева Д.Д. 4.      Борцов В.С.
5.      Коленченко А.Е. 5.      Петров С.В. 5.      Бышов С.П.
6.      Колмакова П.Д. 6.      Радаева А.Ю. 6.      Валдаевская А.Г.
7.      Корнилов С.А. 7.      Рейтер П.А. 7.      Виноградова Т.Е.
8.      Косицына И.К. 8.      Рогожин Н.С. 8.      Галипанова М.Р.
9.      Кузнецова П.И. 9.      Рыжова Н.П. 9.      Герасимов Е.Г.
10.   Кукол Ю.О. 10.   Савенко А.В. 10.   Горбунова М.А.
11.   Кулажина А.О. 11.   Савенкова С.В. 11.   Дейкун И.Д.
12.   Куликов Г.А. 12.   Степанов В.Д. 12.   Денисова С.И.
13.   Лагранж А.Е. 13.   Стрелкова К.В. 13.   Егорова Е.Ю.
14.   Левандовская А.С. 14.   Сысоева А.О. 14.   Жабин Н.К.
15.   Максимова А.С. 15.   Тестов Д.Ф. 15.   Жуков Д.К.
16.   Малых Е.А. 16.   Тимофеева А.С. 16.   Котикова Е.Д.
17.   Малышев Т.В. 17.   Травина П.В. 17.   Кофанов М.И.
18.   Манякин И.С. 18.   Тураева А.А. 18.   Кусьнеж А.Д.
19.   Мартынова И.Ю. 19.   Тургенева Ю.С. 19.   Пешева К.А.
20.   Найденова Р.Р. 20.   Филиппова Т.В. 20.   Смирнова Е.А.
21.   Неменущая М.А. 21.   Фурманов И.А. 21.   Тагамлык М.А.
22.   Нестерова Д.А. 22.   Чайка М.И. 22.   Трофименко И.С.
23.   Ошейчик Н.В. 23.   Шибаева А.С. 23.   Чайкова Л.А.
24.   Пасынкова А.А. 24.   Шиляева А.С. 24.   Шупляков И.Д.
25.   Фомичева Е.Д. 25.   Штыркова Н.А. 25.   Щелкова Д.В.
  26.   Юхта Д.Д.  

 
Практикум по орфографии и пунктуации
Годенко Н.М. Папян Ю.М. Сиромаха В.Г.
1.      Золотарева Н.С. 1.      Котлячкова А.А. 1.      Абрамова Е.А.
2.      Хохлова М.М. 2.      Кузьмич А.В. 2.      Александрова Н.А.
3.      Черкасова Я.А. 3.      Кукушкина А.В. 3.      Алфеева А.С.
4.      Шарифуллина Э.М. 4.      Кулакова А.О. 4.      Бавина П.И.
5.      Шебеко А.С. 5.      Лавренова К.С. 5.      Баранова У.М.
6.      Шевченко С.Д. 6.      Лавриеня Е.Н. 6.      Батрынча Г.А.
7.      Шепелева М.С. 7.      Леванов М.А. 7.      Беличенко А.Д.
8.      Шикин Я.В. 8.      Лошакова Е.Н. 8.      Билык Л.О.
9.      Шилкина Е.А. 9.      Макаревич Е.Н. 9.      Блондина К.А.
10.   Шувалова С.К. 10.   Мананникова А.Ю. 10.   Богомолов Н.В.
11.   Щербанев М.В. 11.   Манухина А.А. 11.   Бондарева П.А.
12.   Юдинцев А.С. 12.   Машурова В.Я. 12.   Бордуновский М.С.
13.   Ямщиков К.С. 13.   Нелидин А.С. 13.   Борисова Е.Ю.
14.   Акбулатова Н.Ф. 14.   Новосельцева А.О. 14.   Вандышева М.А.
15.   Алферова В.А. 15.   Орлова Е.Д. 15.   Варенова Д.С.
16.   Бакирова К.Р. 16.   Петрова Д.Р. 16.   Вахрин А.С.
17.   Бужаева Л.О. 17.   Пешкова К-К.В. 17.   Виселев И.А.
18.   Гареева Р.З. 18.   Познанская М.Д. 18.   Волевач А.А.
19.   Голик Д.А. 19.   Романькова А.А. 19.   Гладкая П.А.
20.   Дуденкова М.О. 20.   Савельев В.П. 20.   Горн А.В.
21.   Зайнетдинов С.З. 21.   Санникова В.В. 21.   Грехова Е.Э.
22.   Зубарева А.В. 22.   Сараев А.П. 22.   Гуслякова Т.А.
23.   Кладиева М.Д. 23.   Сологубова А.В. 23.   Дубровская С.А.
24.   Коште В.Э. 24.   Станкевич А.Е. 24.   Елезов Д.А.
25.   Куркина Д.М. 25.   Су Ж.И. 25.   Ефимов А.Г.
26.   Пак В.А. 26.   Сулейманова З.Р. 26.   Жигурова М.В.
27.   Пахомова В.А. 27.   Суркова С.А. 27.   Забуская Е.В.
28.   Перминова А.О. 28.   Титова А.В. 28.   Иванова А.А.
29.   Секретарева А.И. 29.   Третьякова В.В. 29.   Иродова А.С.
30.   Сучихин Д.Ю. 30.   Труфанова М.Н. 30.   Исаев Е.О.
31.   Трошагина В.М. 31.   Ушканов А.В. 31.   Калашников С.А.
32.   Халиева А.С. 32.   Филистович С.В. 32.   Корнилов Н.А.
33.   Чернавина К.Д. 33.   Фонарева Е.М.  
34.   Шайхитдинова А.Ф. 34.   Харченко А.А.  Теоретическая стилистика
Годенко Н.М. Папян Ю.М. Шитькова М.М.
1.      Улагашева А.Э. 1.      Алексеев А.В. 1.      Ирха А.Ю.
2.      Ушмаева А.С. 2.      Архипенко А.А. 2.      Итюжова А.А.
3.      Халилулина А.Г. 3.      Багирова К.Г. 3.      Кайгородова В.С.
4.      Хаширова Л.А. 4.      Барбашова А.П. 4.      Калинин А.А.
5.      Храмова М.В. 5.      Белова Е.М. 5.      Кальжанова М.И.
6.      Чулкова К.В. 6.      Березина А.Н. 6.      Карпенко А.К.
7.      Щеглова Д.А. 7.      Бобылева А.А. 7.      Карпова А.В.
8.      Юдин Н.А. 8.      Брыкова Д.В. 8.      Катичев В.Б.
9.      Бровин П.М. 9.      Бубнов Р.С. 9.      Клинова М.Ю.
10.   Казарян Л.К. 10.   Варзиева Г.А. 10.   Кобец А.В.
11.   Королева М.С. 11.   Галкина М.В. 11.   Колоскова П.В.
12.   Марголина С.С. 12.   Гасанов Р.У. 12.   Комиссарова А.С.
13.   Нестерова З.А. 13.   Гареева Г.Р. 13.   Кочеткова Е.А.
14.   Никитин М.А. 14.   Гельфанд Я.А. 14.   Кремёнова Е.Д.
15.   Новаковская П.Г. 15.   Горшкова М.Д. 15.   Кузнецов В.О.
16.   Пилипович А.С. 16.   Грабовский С.А. 16.   Кузнецов Д.А.
17.   Показанникова Е.О. 17.   Гранкова Е.Ю. 17.   Кузьмина М.С.
18.   Стрельцова С.Р. 18.   Гребенник С.И. 18.   Лебедев А.В.
19.   Уточкина С.А. 19.   Гришина К.Д. 19.   Леонова В.И.
20.   Царева А.В. 20.   Гудым А.Ю. 20.   Логунова П.В.
21.   Бондарева В.А. 21.   Джеджея В.З. 21.   Лубнина П.А.
22.   Киченко Е.Н. 22.   Дорошенко А.А. 22.   Малец В.В.
23.   Королев А.А. 23.   Дубовенко С.Д. 23.   Михайлюк И.Д.
24.   Стороженко Т.И. 24.   Дудина А.С. 24.   Муляева В.В.
  25.   Дурова С.Н. 25.   Мыскин Р.Ю.
  26.   Иванова В.С. 26.   Наумкина П.М.
  27.   Изюмова А.В. 27.   Орлова В.В.
  28.   Ковалев М.А. 28.   Очередко А.А.
    29.   Показанников Н.К.
    30.   Самарин С.И.

 Годенко Н.М. Ткачено О.Ю.
1.      Гасанов Р.У. 1.      Алексеев А.В.
2.      Лебедев А.В. 2.      Архипенко А.А.
3.      Леонова В.И. 3.      Багирова К.Г.
4.      Логунова П.В. 4.      Барбашова А.П.
5.      Лубнина П.А. 5.      Белова Е.М.
6.      Малец В.В. 6.      Березина А.Н.
7.      Михайлюк И.Д. 7.      Бобылева А.А.
8.      Муляева В.В. 8.      Брыкова Д.В.
9.      Мыскин Р.Ю. 9.      Бубнов Р.С.
10.   Наумкина П.М. 10.   Варзиева Г.А.
11.   Орлова В.В. 11.   Галкина М.В.
12.   Очередко А.А. 12.   Гареева Г.Р.
13.   Показанников Н.К. 13.   Гельфанд Я.А.
14.   Самарин С.И. 14.   Горшкова М.Д.
15.   Улагашева А.Э. 15.   Грабовский С.А.
16.   Ушмаева А.С. 16.   Гранкова Е.Ю.
17.   Халилулина А.Г. 17.   Гребенник С.И.
18.   Хаширова Л.А. 18.   Гришина К.Д.
19.   Храмова М.В. 19.   Гудым А.Ю.
20.   Чулкова К.В. 20.   Джеджея В.З.
21.   Щеглова Д.А. 21.   Дорошенко А.А.
22.   Юдин Н.А. 22.   Дубовенко С.Д.
23.   Бровин П.М. 23.   Дудина А.С.
24.   Казарян Л.К. 24.   Дурова С.Н.
25.   Королева М.С. 25.   Иванова В.С.
26.   Марголина С.С. 26.   Изюмова А.В.
27.   Нестерова З.А. 27.   Ирха А.Ю.
28.   Никитин М.А. 28.   Итюжова А.А.
29.   Новаковская П.Г. 29.   Кайгородова В.С.
30.   Пилипович А.С. 30.   Калинин А.А.
31.   Показанникова Е.О. 31.   Кальжанова М.И.
32.   Стрельцова С.Р. 32.   Карпенко А.К.
33.   Уточкина С.А. 33.   Карпова А.В.
34.   Царева А.В. 34.   Катичев В.Б.
35.   Бондарева В.А. 35.   Клинова М.Ю.
36.   Киченко Е.Н. 36.   Кобец А.В.
37.   Королев А.А. 37.   Ковалев М.А.
38.   Стороженко Т.И. 38.   Колоскова П.В.
  39.   Комиссарова А.С.
  40.   Кочеткова Е.А.
  41.   Кремёнова Е.Д.
  42.   Кузнецов В.О.
  43.   Кузнецов Д.А.
  44.   Кузьмина М.С.