04.04.2019 Презентация двуязычного сборника «Писано с въглен – Писано углем с пожарища»