Очный факультет: списки групп на экзамены

Уважаемые студенты, пожалуйста, ознакомьтесь со списками групп на экзамены (зимняя сессия 2019/2020 уч/г). Приходите на экзамен только в свой день.


1 курс
1 день / 1 группа 2 день / 2 группа 3 день / 3 группа
1.      Агаджанашвили Н.Б. 1.      Лигай Е.В. 1.      Тихомирова А.И.
2.      Балагуров Д.А. 2.      Литвиненко С.И. 2.      Тихомирова М.Д.
3.      Борякин О.А. 3.      Лобова Е.А. 3.      Фролова Т.М.
4.      Брагин И.Н. 4.      Мечетин А.Н. 4.      Чекалов И.Д.
5.      Верховенцева А.В. 5.      Никитина Е.О. 5.      Чередниченко М.Е.
6.      Воробьева А.В. 6.      Новикова М.И. 6.      Чермянинова В.А.
7.      Воронцова Е.О. 7.      Новосёлова С.Д. 7.      Шалаева Д.Р.
8.      Галактионова М.В. 8.      Носочкова М.А. 8.      Щеголютина А.В.
9.      Гаранин Г.А. 9.      Орешкова С.С. 9.      Эрдэнэбат Э.
10.   Грушевская Д.М. 10.   Орлова Е.Д. 10.   Демьяненко В.В.
11.   Гулина В.Д. 11.   Осипенко Т.С. 11.   Долгая У.В.
12.   Давыдова А.С. 12.   Павлова А.Ю. 12.   Заштовт Е.К.
13.   Дроздова В.А. 13.   Паршина Е.А. 13.   Исаева А.А.
14.   Дроздова Д.И. 14.   Попов И.Г. 14.   Коновалова Е.Р.
15.   Елесин Е.О. 15.   Постников М.И. 15.   Леонова В.В.
16.   Жимкова Е.С. 16.   Прасолова М.А. 16.   Лобеева Е.А.
17.   Захарова Е.С. 17.   Пройдисвет К.И. 17.   Лоханов И.Ю.
18.   Зеленская О.К. 18.   Родионов М.Е. 18.   Панкова А.Р.
19.   Зиновьева В.О. 19.   Рожков Д.К. 19.   Стратонова Е.А.
20.   Иванова К.А. 20.   Розова М.А 20.   Уткина С.В.
21.   Илюшина Я.А. 21.   Ромащенко С.Т. 21.   Хараз М.Г.
22.   Калабекова В.А. 22.   Рыбалка П.М. 22.   Генералова Е.Д.
23.   Каминская М.М. 23.   Рябко А.О. 23.   Васильева А.Г.
24.   Кемманн Ф. 24.   Рязанцева В.Б. 24.   Иванова Л.П.
25.   Клепикова Д.А. 25.   Сафиулина Е.А. 25.   Софронеев А.П.
26.   Королев А.В. 26.   Сидорина А.М. 26.   Эверстова А.В.
27.   Королев Н.А. 27.   Симонов И.М. 27.   Верещагин В.С.
28.   Крикливец У.В. 28.   Сорокина А.В. 28.   Зарипова Л.М.
29.   Кугультинова Е.Б. 29.   Столярова С.А. 29.   Князева С.А.
30.   Латыпов А.Э. 30.   Стрельникова С.И. 30.   Ларионова А.Н.
31.   Лебедева А.Я. 31.   Тарасун В.С. 31.   Мохова А.М.

4 курс
1 день / 1 группа 2 день / 2 группа 3 день / 3 группа
1.      Щербина В.О. 1.     Арангулова Л.А. 1.      Малышева Е.М.
2.      Юдина В.М. 2.     Барабанова Н.Е. 2.      Маркин В.П.
3.      Яковлева Е.И. 3.     Беляева А.Д. 3.      Мельников А.В.
4.      Галеева Ю.А. 4.     Бесполов А.А. 4.      Мишанина Д.А.
5.      Добрыгина М.Э. 5.     Блохина А.И. 5.      Моисеева С.П.
6.      Елагина А.В. 6.     Бондарь А.Д. 6.      Мосолова Д.П.
7.      Ермакова А.И. 7.     Борисова Е.И. 7.      Муравьева  В.С.
8.      Зеленина М.А. 8.     Будник А.О. 8.      Никиткова Т.С.
9.      Капустинская А.Т. 9.     Булыгина А.М. 9.      Новак А.В.
10.   Кислова Д.А. 10.  Жуков Д.К. 10.   Новикова А.И.
11.   Кокорина В.А. 11.  Вирон Э.В. 11.   Отинова А.А.
12.   Крылова Е.А. 12.  Гаврилина А.М. 12.   Пилецкий И.В.
13.   Кузнецова И.А. 13.  Глухих А.В. 13.   Рыжова Н.Р.
14.   Лысикова А.А. 14.  Грибков А.А. 14.   Рычагова Ю.Л.
15.   Мордирос А.А. 15.  Гринкевич Е.А. 15.   Самохина Е.Г.
16.   Николаева В.С. 16.  Грищенко В.П. 16.   Сизова В.В.
17.   Орехова С.П. 17.  Громова А.А. 17.   Смирнова Е.А.
18.   Причина В.А. 18.  Депутатова-Мирлас И.А. 18.   Смирнова Л.С.
19.   Сизова М.А. 19.  Добровинский С.В. 19.   Смирных А.В.
20.   Солярик А.М. 20.  Житник Н.А. 20.   Старчикова Е.С.
21.   Терехова Д.И. 21.  Завьялова П.С. 21.   Тарасова А.В.
22.   Трембич И.В. 22.  Иванова К. Д. 22.   Титова З.В.
23.   Фирсова М.Г. 23.  Иванова М.А. 23.   Третьякова Д.И.
24.   Хараз М.К. 24.  Квитко Е.С. 24.   Федорова М.Д.
25.   Харитонова Д.Д. 25.  Князькова Г.Г. 25.   Чистякова  Е.Д.
26.   Хасанов А.Р. 26.  Кузовихина Е.И. 26.   Хасанова А.Р.
27.   Челушкина А.А. 27.  Куршева О.А. 27.   Хвойницкая А.И.
28.   Четверикова Ю.И. 28.  Лаврова М.С. 28.   Холодилова Д.А.
29.   Шурова Ю.О. 29.  Лесовая Е.С. 29.   Царионов Э.В.
30.   Янева А.А. 30.  Ляшева А.С. 30.   Черникова А.Д.

5 курс
1 день / 1 группа 2 день / 2 группа 3 день / 3 группа
1.     Рейтер П.А. 1.     Кофанов М.И. 1.     Агаркова А.Г.
2.     Рогожин Н.С. 2.     Кузнецов В.О. 2.     Бадаева Г.Б.
3.     Рыжова Н.П. 3.     Кузнецова П.И. 3.     Балкова А.В.
4.     Савенко А.В. 4.     Куликов Г.А. 4.     Богомолова М.П.
5.     Сысоева А.О. 5.     Кусьнеж А.Д. 5.     Борцов В.С.
6.     Тагамлык М.А. 6.     Лагранж А.Е. 6.     Бышов С.П.
7.     Тестов Д.Ф. 7.     Лазарева Д.Д. 7.     Виноградова Т.Е.
8.     Тимофеева А.С. 8.     Левандовская А.С. 8.     Галипанова М.Р.
9.     Травина П.В. 9.     Максимова А.С. 9.     Герасимов Е.Г.
10.  Трофименко И.С. 10.  Малых Е.А. 10.  Горбунова М.А.
11.  Тураева А.А. 11.  Малышев Т.В. 11.  Дейкун И.Д.
12.  Тургенева Ю.С. 12.  Манякин И.С. 12.  Денисова С.И.
13.  Филиппова Т.В. 13.  Мартынова И.Ю. 13.  Джуган А.В.
14.  Фомичева Е.Д. 14.  Марьяшина М.П. 14.  Евсеева С.В.
15.  Чайка М.И. 15.  Найденова Р.Р. 15.  Егорова Е.Ю.
16.  Чайкова Л.А. 16.  Неменущая М.А. 16.  Заславская Е.Б.
17.  Шибаева А.С. 17.  Нестерова Д.А. 17.  Иванова Д.А.
18.  Шиляева А.С. 18.  Ошейчик Н.В. 18.  Карасева А.А.
19.  Штыркова Н.А. 19.  Петров С.В. 19.  Ковалев А.Е.
20.  Шупляков И.Д. 20.  Пешева К.А. 20.  Корнилов С.А.
21.  Юхта Д.Д. 21.  Паньковская А.Ю. 21.  Косицына И.К.
    22.  Котикова Е.Д.

 
1 день / 1 группа 2 день / 2 группа 3 день / 3 группа
1.      Трофименко И.С. 1.      Кусьнеж А.Д. 1.      Агаркова А.Г.
2.      Тураева А.А. 2.      Лагранж А.Е. 2.      Бадаева Г.Б.
3.      Тургенева Ю.С. 3.      Лазарева Д.Д. 3.      Балкова А.В.
4.      Филиппова Т.В. 4.      Левандовская А.С. 4.      Богомолова М.П.
5.      Фомичева Е.Д. 5.      Максимова А.С. 5.      Борцов В.С.
6.      Чайка М.И. 6.      Малых Е.А. 6.      Бышов С.П.
7.      Чайкова Л.А. 7.      Малышев Т.В. 7.      Виноградова Т.Е.
8.      Шибаева А.С. 8.      Манякин И.С. 8.      Галипанова М.Р.
9.      Шиляева А.С. 9.      Мартынова И.Ю. 9.      Герасимов Е.Г.
10.   Штыркова Н.А. 10.   Марьяшина М.П. 10.   Горбунова М.А.
11.   Шупляков И.Д. 11.   Найденова Р.Р. 11.   Дейкун И.Д.
12.   Юхта Д.Д. 12.   Неменущая М.А. 12.   Денисова С.И.
13.   Амчиславская О.А. 13.   Нестерова Д.А. 13.   Джуган А.В.
14.   Архипцова А.И. 14.   Ошейчик Н.В. 14.   Евсеева С.В.
15.   Борисова Е.Е. 15.   Петров С.В. 15.   Егорова Е.Ю.
16.   Ваганова М.А. 16.   Пешева К.А. 16.   Заславская Е.Б.
17.   Гермашева Д.С. 17.   Паньковская А.Ю. 17.   Иванова Д.А.
18.   Гречанова А.А. 18.   Рейтер П.А. 18.   Карасева А.А.
19.   Дорофеева А.А. 19.   Рогожин Н.С. 19.   Ковалев А.Е.
20.   Зверева О.А. 20.   Рыжова Н.П. 20.   Корнилов С.А.
21.   Куприна А.М. 21.   Савенко А.В. 21.   Косицына И.К.
22.   Перелыгина А.Н. 22.   Сысоева А.О. 22.   Котикова Е.Д.
23.   Ракитянский В.П. 23.   Тагамлык М.А. 23.   Кофанов М.И.
24.   Силантьев А.А. 24.   Тестов Д.Ф. 24.   Кузнецов В.О.
25.   Скворцова М.Е. 25.   Тимофеева А.С. 25.   Кузнецова П.И.
26.   Тютькова Л.Н. 26.   Травина П.В. 26.   Куликов Г.А.
27.   Черемисина М.А.