Расписание защит дипломов з/ф (обновлено 29.06)

Списки по семинарам на защиты дипломных работ, заочный факультет:

 

29 июня, понедельник, 11.00

Семинар доц. Попова Е.А.

 1. Малтина С.В
 2. Тетерева О.В.
 3. Углицкая А.А.
 4. Шипилова Т.Е.

Семинар доц. Михайлова А.А.

 1. Мартынова К.Д.

Семинар Сегеня А.Ю.

 1. Алешков В.М.

Семинар доц. Торопцева А.П.

 1. Высоцкая Д.А.
 2. Дудкина П.В.
 3. Зайцева Д.В.

Семинар доц. Нагимова Ф.С.

 1. Агафонов А.Ю.
 2. Зайцева Н.В.
 3. Кузнецов И.Б.

 

30 июня, вторник, 11.00

Семинар доц. Красникова Г.Н.

 1. Белякова А.В.
 2. Витомская Э.В.
 3. Пионт Е.Л.
 4. Подшибякина В.А.
 5. Савушкина Н.И.
 6. Шагирова А.Р.

Семинар проф. Николаевой О.А.

 1. Диделева Е.В.
 2. Путилова Е. В.

Семинар доц. Василевского А.В.

 1. Атарщикова Д.П.
 2. Мохначёв И.В.

Семинар доц. Арутюнова С.С.

 1. Баушева Д.А.

Семинар доц. Седых Г.И.

 1. Гончаренко И.В.
 2. Терениченко А.А.

Семинар доц. Попова Е.А.

 1. Нургалиева А.Р.

Семинар доц. Нагимова Ф.С.

 1. Иванов В.Л.
Учебный год 
с 2019 по 2020
Период 
с 29 Июн 2020 по 30 Июн 2020