«Писано с въглен – Писано углем с пожарища». Презентация